Menü
Sepetiniz

500₺ üzeri ücretsiz kargo. Tüm Türkiye 26.90 Sabit Kargo Ücreti

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR VE TANIMLAR:

İşbu Ön bilgilendirme Formunun konusu, KOZMOPOL KOZMETİK SAĞLIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin, (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır ile ……………………… (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi, satıcı tarafından kayıt altına alınmaktadır.

SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                                   : KOZMOPOL KOZMETİK SAĞLIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi                                    :

Telefon                                  :

Faks                                       :

Email                                     :

ALICI BİLGİLERİ:           

Adı/Soyadı/Ünvanı               :

Adresi                                     :

Telefon                                  :

Faks                                       :

Email                                     :

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü        :

Marka/Model                        :

Rengi                                     :

Adedi                                     :

Satış Fiyatı(KDVsiz)            :

Kargo Ücreti                         :

Ödeme Şekli                          :

Teslimat Adresi                    :

Teslim Edilecek Kişi            :

Fatura Adresi                       :

Ürün/Ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile ALICININ yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere  ALICI katlanacaktır.
 

3. GENEL HÜKÜMLER:

3.1. ALICI, Madde 2’te belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ve tüm ön bilgileri internet sitesinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2. ALICI, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/TÜKETICI, adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.3. Sözleşme konusu ürün/ler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak SİTE’de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan 5 iş günü  içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.4. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden veya siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

3.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün /ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.

3.7. SATICI, sipariş konusu ürünün/ürünlerin tesliminin ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI/TÜKETICI’YE bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

3.8. Ürünün/ürünlerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

3.9. Ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürünün/ürünlerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Aksi taktirde ALICI, SATICI’nın ürün miktarını faizi ile birlikte kendisinden tazmin etmek maksadı ile her türlü yola başvuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10.SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürünün/ürünlerin tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

3.11. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Ürün iadelerinde kusurlu ürün iadeleri haricinde sadece ürün bedeli geri ödenmekte olup sipariş esnasında ödenmiş olan kargo ücretinin geri ödemesi olmamaktadır. Ürün iadesi sonucunda sipariş miktarınızın ücretsiz kargo sınırının altına düştüğü durumlarda iade sonucu ortaya çıkan toplam bedele göre oluşan kargo ücreti geri ödeme tutarından düşülüp kalan bakiye ödenecektir.

Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı  ile yapabilir. SATICI  bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına  iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir.
ALICI’nın satış iptaline kadar  ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.

Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.
  

4. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI:

ALICI, ürünün/ürünlerin satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir, satın aldığı ürünü/ürünleri iade edebilir.

Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler SİTE’de belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına http………………….linkinden ulaşılabilir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 15 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde iade edeceği ürünü/ürünleri, SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir. Bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği ürünü/ürünleri SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve ürünün/ürünlerin kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde:

ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/ürünlerin

(i) faturası,

(Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürünün/ürünlerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

(ii) cayma hakkı kapsmaında iade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, varsa mal ile birlikte hediye edilen dğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak  iade edilmesi gerekmektedir. 

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/ürünlerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5. SÖZLŞEMEDEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen veya geçme ihtimali bulunan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz ve ürünler iade edilemez. Aşağıda sıralanmış ürünlerin iade edilebilmesi için  (i) ürünün ambalajının açılmamış, (ii) bozulmamış, (iii) ürünün kullanılmamış ve (iv) denenmemiş olması gerekmektedir.

 1. Her Türlü Kozmetik Ürünleri

 2. İç Giyim Ürünleri

 3. Her Türlü Kişisel Bakım Ürünleri

Buna ilaveten ALICI aşağıdaki sözleşmelerde de cayma hakkını kullanamaz:

 1. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

 2. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 6. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 7. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 8. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

6. EKSİK ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI

ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI, ürünün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

7. TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

8. YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü/ürünleri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürünü/ürünleri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir

9. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI:                                                                                           ALICI:

KURUM ADI :                                                                                  AD/SOYAD  :

ADRES          :                                                                                  ADRES          :

TEL                :                                                                                  TEL                :

İMZA             :                                                                                  İMZA             :

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır.